huisartsenpraktijk

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
psychologische hulpverlening

Sinds 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGz) omgevormd naar een stelsel met daarin een generalistische basis-GGz en een gespecialiseerde GGz.

Het doel van deze stelselwijziging is een passende behandeling op de juiste plaats. Patiënten met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe, psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische basis-GGz. Patiënten met complexe stoornissen worden doorverwezen naar en geholpen in de gespecialiseerde GGz. Deze zorg kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling waarvoor gespecialiseerde kennis nodig is.
Het uitgangspunt daarbij is, dat patiënten dicht bij huis en minder zwaar – en daarmee goedkoper – behandeld worden.

De huisarts krijgt meer ondersteuning voor hulp aan en behandeling van mensen met lichte psychische klachten. Daarnaast kan hij ondersteuning vragen bij het doorverwijzen van patiënten naar de generalistische basis-GGz of de gespecialiseerde GGz.

Pauli van Engelen werkt in het Therapeuticum als praktijkondersteuner GGz. Door de huisarts kunt u naar hen doorverwezen worden.

Laatst gewijzigd: 31 augustus 2018

actueel