huisartsenpraktijk

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg

Sinds 1 januari 2014 is de huisarts verantwoordelijk voor het leveren van de zo genoemde Generalistische Basis GGz. De huisartsen van het Therapeuticum doen dat in nauwe samenwerking met de Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg, POH-GGZ.

Bij het vermoeden of aanwezigheid van psychische problematiek kan uw huisarts u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner. Het kan gaan om problemen op het gebied van aandacht, opvoedingsvragen, angst en paniek, eenzaamheid, verlies en rouw, hyperactiviteit, somberheid of depressie, slapeloosheid, spanning en stress, burn-out en zingeving.

In de huisartsenpraktijk van het Therapeuticum zijn twee praktijkondersteuners GGZ werkzaam, Pauli van Engelen en Heika Luttjeboer.

Pauli van Engelen

Ieder mens ervaart tegenslagen en beperkingen in zijn leven waar niet om is gevraagd. Hierdoor worden sterke emoties als verdriet, angst en woede opgeroepen. Het leren omgaan met tegenslagen en contact met de emoties die hierbij geraakt worden is een belangrijk deel van de therapie.
Wij hebben allemaal een kern die niet beschadigd wordt. Als wij hier contact mee maken, kunnen wij om gaan met de belemmeringen in onszelf en ons leven.
Pauli begeleidt mensen met gesprekken en door het vergroten van het lichaamsbewustzijn door onder andere ontspanningsoefeningen, massage of meditatie. Hierdoor raken hoofd en lichaam meer met elkaar verbonden.

Pauli heeft veel ervaring met

  • Leren omgaan met emoties
  • Begeleiding bij problemen met intimiteit en relaties
  • Begeleiding van rouwprocessen

verwijzing

U kunt bij Pauli terecht via een verwijzing door één van de huisartsen van de huisartsenpraktijk.

hoe kunt u een afspraak maken?

U kunt een afspraak maken via de assistentes van de praktijk, telefoon 050 312 40 52.

kosten

Als u bent doorverwezen door een huisarts uit Therapeuticum Lemminkäinen zijn er geen kosten verbonden aan de therapie.

Heika Luttjeboer

Heika Luttjeboer is gedetacheerd vanuit Lentis. Zij werkt al vele jaren als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige binnen de GGz. De afgelopen jaren werkte zij bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis en daarnaast als POH-GGz bij het Therapeuticum.
Binnen het Centrum Integrale Psychiatrie behartigt en begeleidt Heika mensen en geeft zij trainingen mindfulness communicatie (gebaseerd op Geweldloze communicatie van Rosenberg).

verwijzing

Verwijzing door uw huisarts is noodzakelijk.

hoe gaat zij te werk?

Tijdens het eerste consult, zal Heika uw hulpvraag onderzoeken en met u bespreken. Na dit gesprek is er een aantal mogelijkheden:

  • Afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten, kan zij u begeleiden / kortdurend behandelen met uw problemen. Zij houdt rekening met uw wensen en wat er in uw omgeving mogelijk is.
  • Wanneer dat aan de orde is kan zij, uitsluitend met uw toestemming, uw omgeving betrekken bij deze begeleiding.
  • Als blijkt dat u meer specialistische hulp nodig heeft, zal zij in overleg met u en in overleg met uw huisarts voorstellen u door te verwijzen naar een andere zorgverlener (psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker).

aanmelden

U kunt een afspraak maken via de assistente, telefoon 050 312 40 52.

kosten

Als u ingeschreven staat als patiënt in de huisartsenpraktijk, zijn er geen kosten verbonden aan een consult bij de POH-GGZ.

Laatst gewijzigd: 27 februari 2018

actueel