huisartsenpraktijk

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
praktijkondersteuner huisarts

De praktijkondersteuner voert een aantal specifieke taken van de huisartsenzorg uit. Zij is verantwoordelijk voor de door haar uitgevoerde taken en overlegt met de huisarts over de patiënten die onder haar zorg vallen.

voor wie

In Therapeuticum Lemminkäinen worden drie zorgprogramma’s uitgevoerd. Voor patiënten met ouderdomsdiabetes, patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en patiënten met chronische bronchitis of COPD al dan niet met astma. De zorgprogramma’s van De GHC (Groninger Huisartsen Coöperatie) voorzien in regelmatige controles ter voorkoming van complicaties van deze chronische aandoeningen. Jaarlijks worden de gegevens van de controles getalsmatig, dus zonder persoonsgegevens, via de GHC aan de zorgverzekeraar doorgegeven.
In onze praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam, Els Postma en Emiel van den Hende.

verwijzing

De praktijkondersteuner ziet de patiënten op een speciaal daarvoor ingesteld spreekuur na verwijzing door de huisarts. Na het eerste contact stelt zij een zorgplan en maakt vervolgafspraken met de patiënt.

werkzaamheden

  • Regelmatige controles volgens protocol van patiënten met diabetes mellitus, hart- en vaatziekte, astma en COPD ter voorkoming van complicaties bij deze ziektes.
  • Het opsporen van patiënten met een hoog risico voor hart- en vaatziekten en het risicoprofiel in kaart brengen.
  • Begeleiden bij ondersteunende medicamenteuze therapie en zelfmanagementtaken (bijvoorbeeld glucosewaarden meten bij diabetes mellitus en het meten van de bloeddruk).
  • Doorverwijzen naar andere zorgverleners zoals diëtiste, wijkverpleegkundige (thuiszorg), bewegingstherapeut, enzovoorts.

Laatst gewijzigd: 22 oktober 2018

actueel