huisartsenpraktijk

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
receptenlijn

receptenlijn 050 3184433

Via deze lijn kunt u dag en nacht uw herhaalrecepten inspreken.
Zorg ervoor dat u voordat u gaat bellen alle gegevens bij de hand hebt, zoals de naam van het medicijn, hoeveel u per dag van het medicijn gebruikt en de periode waarover u herhaling wilt .
Deze lijn is uitsluitend bedoeld voor herhaalrecepten. Dat zijn recepten voor geneesmiddelen die voor langere tijd of chronisch worden gebruikt. Het laatste recept mag niet langer dan twee jaar geleden zijn voorgeschreven. Als het een recept betreft voor een geneesmiddel dat u recent van een specialist hebt gekregen, dient u dat duidelijk te vermelden.

Het inspreken van het recept gaat stapsgewijs. Na elke vraag hoort u een piep. Spreek dan duidelijk en rustig in en druk daarna op de toets 0 of wacht op de volgende vraag.

Als u vóór twaalf uur inspreekt op werkdagen, kunt u uw medicijnen twee werkdagen later bij uw apotheek ophalen.

actueel