achtergrond & visie

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
solidariteitsfonds

Het Solidariteitsfonds is ingesteld door de Vereniging Patiëntenkring Groningen. Het doel van het fonds is om een tegemoetkoming in therapiekosten te geven aan patiënten van Therapeuticum Lemminkäinen, die een voorgeschreven antroposofische therapie of de voorgeschreven antroposofische medicijnen zelf niet geheel kunnen betalen en evenmin een beroep kunnen doen op een zorgverzekeraar.

Uit de opbrengst van de ledenbijdragen aan de Patiëntenkring reserveert de Patiëntenkring jaarlijks een bedrag voor het Solidariteitsfonds, waardoor financiële hulp geboden kan worden.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, dient u aan drie voorwaarden te voldoen:
1. u bent in ieder geval minimaal één jaar lid van de Patiëntenkring Groningen.
2. u kunt de therapiekosten niet (geheel) vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar.
3. u heeft een aanvulling op uw basisverzekering.

De middelen van het fonds zijn beperkt; er kan geen bijdrage worden gegeven als u de kosten via een aanvullende verzekering vergoed had kunnen krijgen, of als u een vergoeding kunt krijgen van bijzondere voorzieningen van de gemeente, bij andere uitkeringen of van speciale fondsen.

U als patiënt dient zelf een aanvraag in bij de commissie van het Solidariteitsfonds, niet de therapeut. Bij elke aanvraag gaat de commissie met de aanvrager na wat de beste oplossing is. De commissie bestaat uit drie leden die een beslissing nemen over de hoogte van de tegemoetkoming.

procedure

1. Arts en patiënt overleggen welke therapie gewenst of noodzakelijk is.
2. Therapeut en patiënt bepalen de duur en intensiteit van de therapie.
3. Patiënt beoordeelt of hij/zij de financiële lasten van de therapie kan dragen met de vergoeding van zijn/haar zorgverzekering. Zo nodig informeert hij/zij bij eventuele gemeentelijke voorzieningen of andere bronnen in hoeverre deze kunnen bijdragen.
4. Indien dit niet toereikend is, kunt u éénmalig een beroep doen op het Solidariteitsfonds.
5. U kunt dan bellen, schrijven of mailen met de contactpersoon van de commissie.
6. In samenspraak wordt bepaald hoeveel u redelijkerwijs aan uw therapie kunt bijdragen.

Indien u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de therapiekosten, wordt dat bedrag door de penningmeester van het fonds rechtstreeks aan de desbetreffende therapeut overgemaakt.

contact

postadres
t.a.v. Nelly Hazen,
Solidariteitsfonds,
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen

contactpersoon
Nelly Hazen.
e-mail: p.c.g.hazen@inter.nl.net
telefoon: 050-5412852

Groningen, april 2016

actueel