onze therapieën

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
kind en jeugd - psychomotorische therapie (PMT)

voor wie?

Voor kinderen van drie tot achttien jaar, met een hulpvraag op sociaal-emotioneel gebied.

wat is PMT?

In PMT gaan kinderen en jongeren aan de slag met waar ze moeite mee hebben op sociaal-emotioneel gebied, niet alleen door er over te praten, maar vooral door te doen en “aan den lijve” te ervaren.
In PMT wordt gebruik gemaakt van bewegingsvormen (zoals sport- en spelvormen) en lichaamsgerichte oefenvormen en technieken (zoals ontspanningsoefeningen). Niet met het (beter) bewegen als doel, maar door letterlijk en figuurlijk in beweging te (leren) komen en positieve ervaringen op te doen met het eigen lichaam. In een veilige situatie kan geoefend worden met ander gedrag. Door de ervaringen te benoemen en/ of te bespreken, leert het kind of de jongere de eigen lichaamssignalen, gevoelens en emoties te herkennen, erkennen en benoemen.

PMT is geschikt voor kinderen en jongeren die houden van bewegen, waardoor het een vanzelfsprekende ingang is om aan de problematiek te werken. Maar ook kinderen en jongeren die juist moeite hebben met en/ of angstig zijn in het bewegen kunnen er veel aan hebben.

werkwijze

Er wordt in de sessies individueel met het kind of de jongere gewerkt. Het systeem/ de ouders worden nauw betrokken bij de behandeling. Bij (met name) jongere kinderen kan ook ouder-kind PMT geboden worden, waarin met het kind en de ouder(s) samen gewerkt wordt.

contact

De PMT-behandeling wordt verzorgd door Bianca Boomsma.
Telefoon: 06-57004672
Mailadres: info@pmtbiancaboomsma
Zie voor meer informatie: Bianca Boomsma PMT

klachtenregeling

Heeft u een klacht omtrent bejegening of begeleiding dan gaan we ervan uit dat dat in goed onderling overleg kan worden uitgesproken. Komt u er samen met mij niet uit dan kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van het Therapeuticum. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hier.

Laatst gewijzigd: 24 april 2019

actueel