onze therapieën

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
kind en jeugd - consultatiebureau

consultatiebureau

Alleen voor patiënten die bij de huisartsenpraktijk van het therapeuticum zijn ingeschreven bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van ons consultatiebureau. Het spreekuur is wekelijks op vrijdagochtend. Voor een afspraak kunt bellen met de assistente, telefoonnummer 050 3124052 (vragen naar Anne-Marieke).

net geboren: wat nu?

Vanaf de geboorte begint een proces waarbij het heel jonge kind geleidelijk vertrouwd raakt met onze wereld. De intense verbondenheid en afhankelijkheid tijdens de zwangerschap gaat langzaam losser worden op een lange weg naar autonomie en zelfstandigheid. De kinderlijke ontwikkeling verloopt volgens bepaalde wetmatigheden en patronen. Ieder kind laat een eigen gang in deze ontwikkeling zien die te maken heeft met de geaardheid van het kind. Deze geaardheid of constitutie bepaalt onder andere zijn slaapbehoefte, eetpatroon, het doormaken van ziekten, het tempo in zijn ontwikkeling.

waar staat de ouder?

Als ouder sta je voor de taak keuzes te maken op het gebied van verzorging en opvoeding. Hoe geef ik veiligheid en geborgenheid en tegelijkertijd ruimte aan de ontwikkeling van eigenheid en eigenzinnigheid? Dit kan veel vragen oproepen. Wat geef ik mijn kind (bijv. aan voeding)? Waarom slaapt/eet mijn kind niet? Waarom huilt mijn kind zoveel? Wat doe ik bij koorts? Is mijn kind niet te traag in zijn ontwikkeling?

wat hebben wij te bieden?

Wij bieden ouder- en kindzorg op maat. Samen met de ouders volgen wij het kind in zijn ontwikkeling. Werkend vanuit ervaring met kinderen en geïnspireerd door de antroposofie bieden zij ondersteunende gezichtspunten bij vragen. Zo kan duidelijk worden of een verschijnsel (bijv. mijn kind slaapt zo weinig) met de geaardheid van het kind samenhangt of veeleer een gevolg is van een bepaalde interactie met het kind.

wat doen wij voor u in de praktijk?

 • Volgen van de groei, de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind.
 • Vroegtijdig opsporen van afwijkingen van de normale ontwikkeling.
 • Bespreken van diverse ongemakken als buikkrampen, veel huilen, luieruitslag, verstoord slaapritme.
 • Adviseren over voeding, waaronder natuurvoeding, vegetarische voeding (biologisch, biologisch-dynamisch).
 • Voorlichten over kinderziekten, inentingen, vitamines.
 • Begeleiden bij opvoedingsvragen
 • Met enige regelmaat thema-avonden organiseren over ouder- en kindzorg.

consult

Bij een bezoek aan ons bureau spreekt u de arts. Hij meet en weegt uw kind en bespreekt met u de voeding en de ontwikkeling van het kind. Hij volgt met u de ontwikkeling van uw kind, doet het lichamelijk onderzoek en geeft voorlichting over inentingen.

Als u net bent bevallen of wilt overstappen van een ander consultatiebureau met uw oudere kind, kunt u een afspraak maken. De eerste afspraak op het bureau vindt plaats 4-6 weken na de geboorte. Het aantal bezoeken aan het bureau wordt individueel afgestemd. Gemiddeld zal het gaan om maximaal:

 • 8 bezoeken in het eerste levensjaar
 • 2 bezoeken in het tweede en derde jaar
  Bij het bereiken van de vierjarige leeftijd is het consultatiebureau voorbij.

tarieven

Het tarief bedraagt € 62 (antroposofisch consult).
Hebt u een aanvullende verzekering die antroposofische zorg vergoedt, dan kunt u het consult declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Het consult gaat niet ten koste van uw eigen risico.
Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.

aanbevolen links

www.kinderspreekuur.nl
www.wikkelfee.nl – wikkels en oliën
www.debakermat.nl – inbakeren
www.schaapjeschaapje.nl – natuurtextiel
www.obilot.nl

literatuur

Als ondersteunende literatuur bevelen wij aan:
Groeiwijzer van nul tot een jaar
Groeiwijzer van een tot vier jaar, P. Bom, M. Huber. Uitg. Christofoor, Zeist.
Regelmaat en inbakeren, Ria Blom. Uitg. Christofoor, Zeist.
Kinderspreekuur,W. Goebel, M. Glöckler. Uitg. Christofoor, Zeist.

Voor verdere verdieping:
Ontwikkelingsfasen van het kind, B.C.J. Lievegoed. Uitg. Vrij Geestesleven, Zeist.
Ouders en hun kinderen; opvoeding: een ontdekkingsreis, M. Glöckler. Uitg. Christofoor, Zeist.
Kind, beeld en scherm; gids voor ouders, E. Schoorel e.a.
Met kinderen groeien; Over aandacht in opvoeding en gezin, Jon en Myla Kabat-Zinn.

overige deskundigen (buiten Therapeuticum Lemminkäinen):

Berber Meihuizen:
Lactatiekundige, ook voor antroposofische kraamzorg. Opleiding: lactatiekundige, kraamzorg. Ondersteuning bij problemen met borstvoeding. Kraamzorg wordt vergoed door ziektekostenverzekering. Voor adviezen over borstvoeding gelden aparte tarieven. Meer informatie:
berber@kraamlactgroningen.nl – Tel 06 21200560 – lactatiekundigeberber.nl

Gerda Dijk:
Zij is docent babymassage en leert ouders het toepassen van babymassage voor meer info 0598-626319 en www.negia.nl

klachtenregeling

Alle zorgaanbieders binnen Therapeuticum Lemminkäinen vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg [Wkkgz]. De zorgaanbieders binnen het Therapeuticum zijn de Huisartsenmaatschap Therapeuticum Lemminkäinen en de zelfstandige therapeuten.
Meer informatie vindt u hier

actueel