onze therapieën

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
kind en jeugd

Wij werken nog aan deze pagina; daardoor is de informatie nog niet volledig.

Op deze pagina vindt u informatie over integratieve kinder- en jeugdtherapie. Informatie over kinderdiëtetiek volgt nog.

integratieve kinder- en jeugdtherapie

Een kortdurende, intensieve vorm van therapie voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. In deze therapie staat het kind centraal. Tijdens het therapeutische proces wordt gericht aangesloten bij de eigenheid en de interesse van het kind zelf. Vanuit de eigen kracht ontdekt het kind met behulp van de therapeut hoe om te gaan met de eigen klacht. Therapie vindt plaats in individuele sessies.
De volwassenen rondom het kind worden intensief betrokken bij de mogelijkheden tot heling en verandering. Ondersteuning bij de opvoeding behoort tot de mogelijkheden.

De therapie wordt verzorgd door Birgit Fonville vanuit haar Praktijk de Toverlantaarn, website: Praktijk de Toverlantaarn

klachtenregeling

Heeft u een klacht omtrent de bejegening of begeleiding dan gaan we ervan uit dat dat in goed onderling overleg kan worden uitgesproken. Komt u er samen met de therapeute niet uit, dan kunt u hier informatie vinden over de klachtenregeling van het Therapeuticum.

kinderdiëtetiek

Informatie volgt zo spoedig mogelijk

actueel