onze therapieën

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
kijk op voeding: diëtetiek

Nella van der Aa:

Voeding is een belangrijke basis voor een goed en gezond leven. Wat u eet beïnvloedt uw lichamelijke en geestelijke vitaliteit. Uw persoonlijke voedingspatroon hangt sterk af van hoe bewust u met voeding omgaat. Ik vind het een uitdaging om mensen te begeleiden naar een gezondere leefwijze door bewust met voeding om te gaan. Niet alleen de focus op gezonde voeding, maar ook het sociale aspect van eten staat centraal. De voedingskeuzes die worden gemaakt hangen samen met uw algemeen welbevinden. Dit maakt dat een voedingsadvies heel persoonlijk is.

diëtetiek

Bij Kijk op voeding kunt u voor zowel volwassenen als kinderen terecht met vragen over voeding en dieet. De diëtist is gespecialiseerd in het geven van een persoonlijk voedings- en dieetadvies bij gezondheid en ziekte. Voedingsadviezen zijn gericht op het aanpassen van het voedingspatroon voor een gezondere leefwijze. Dit betreft mensen die willen afvallen, aankomen of gezonder willen eten en leven. Bij een dieetadvies wordt voeding geadviseerd in de juiste verhoudingen en met specifieke kenmerken die zijn toegespitst op een bepaald ziektebeeld.

voor wie

Begeleiding van een diëtist kan noodzakelijk zijn bij:

 • Diabetes mellitus type I en II
 • Hoge bloeddruk
 • Te hoog cholesterolgehalte
 • Slaapapneu syndroom
 • Kanker
 • Nierfunctiestoornissen
 • Voedselallergie en voedselovergevoeligheid
 • Hart- en vaatziekten
 • Eetstoornissen
 • Maag-darmproblematiek
 • Ondervoeding

Naast genoemde ziektebeelden en gezondheidsproblemen geeft de diëtist ook (preventief) voedingsadviezen aan:

 • Vrouwen die zwanger willen worden of in verwachting zijn
 • Kinderen (met en zonder overgewicht)
 • Sporters
 • Vegetariërs
 • Mensen die gestopt zijn met roken (preventie gewichtstoename)

werkwijze

In het eerste consult gaan we in gesprek over wat uw klachten, vragen en wensen zijn. Er wordt een voedingsanamnese afgenomen, waarmee inzicht wordt verkregen in uw huidige eetgewoonten. Aan de hand van de anamnese wordt een voedings- of dieetadvies opgesteld. Vervolgens wordt het advies in overleg met u vertaald naar een voedingspatroon of dieet dat past binnen uw mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met uw verwachtingen en intenties. Tijdens de vervolgconsulten bespreken we uw ervaringen, voortgang en kunnen eventuele aanpassingen gedaan worden.

verwijzing

Sinds 2011 is een diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat er geen verwijzing nodig is van uw huisarts. Bij aanmelding zonder verwijzing zal de diëtist een screening uitvoeren. Deze wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoedt. Echter, er is een aantal verzekeraars die de screening en/of behandeling van de diëtist zonder verwijzing niet vergoeden. Bekijk uw polisvoorwaarden of informeer hierover bij mij.

tarieven

soort consult tarief   duur
Intake consult € 75 45 min
Vervolgconsult € 30 30 min
Vervolgconsult lang € 45 45 min
Vervolgconsult kort € 15 15 min
Eindgesprek + rapportage € 45 30 min
Screening directe toegankelijkheid € 15 15 min
Telefonisch consult € 15 15 min
E-mail vervolgconsult: € 15
Toeslag huisbezoek: € 15

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren gewijzigd worden. Een niet nagekomen afspraak wordt in rekening gebracht.

vergoeding

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering, drie uur per kalenderjaar. Dit komt neer op vier tot zes consulten. Als u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat er extra uren worden vergoed. Bij dieetadvies vanuit de basisverzekering wordt gebruik gemaakt van het eigen risico.

Bij de behandeling van Diabetes Mellitus Type II, COPD en Hart- en Vaatziekten wordt er samengewerkt met de huisartsen in de vorm van ketenzorg. Uw behandelingen worden vergoed door alle verzorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. Het eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Voor consulten vanuit de ketenzorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, praktijkondersteuner of specialist.

afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken. Telefoonnummer: 06 30333174.
Mocht ik niet aanwezig zijn, dan kunt u de voicemail inspreken. Laat uw naam en telefoonnummer achter, dan bel ik u terug.

klachtenregeling

Heeft u een klacht omtrent bejegening of begeleiding dan gaan we ervan uit dat dat in goed onderling overleg kan worden uitgesproken. Komt u er samen met mij niet uit dan kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van het Therapeuticum. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hier.

over Nella van der Aa

Ik ben opgeleid in de reguliere diëtetiek en geïnspireerd door het antroposofisch mensbeeld. In 2011 studeerde ik af als diëtist aan de Hanzehogeschool Groningen. Mijn stage heb ik volbracht in Suriname, waar ik kennis heb gemaakt met een mooi land met andere leef- en eetgewoontes.
Drie jaar werkte ik als diëtist bij een praktijk voor fysiotherapie.
Naast dat ik werk als diëtist, werk ik met veel plezier met kinderen in de peuterleeftijd bij het Eiland van Groningen. Hier geef ik onder andere cursussen aan ouders over “Kind & Eten”.
In 2016 heb ik de post-HBO Kindervoeding en kinderdiëtetiek afgerond.

Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en ben aangesloten bij de intervisiegroep Groningen en Diëtisten Coöperatie Groningen.

E-mailadres: kijkopvoeding@gmail.com

Laatst gewijzigd: 20 juni 2018

actueel