onze therapieën

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
euritmietherapie

Carla Besteman:

Euritmietherapie is een bewegingstherapie die zijn oorsprong vindt in de euritmie als bewegingskunst. In deze kunst wordt de beweging met de taal wel zichtbaar spreken genoemd en de beweging met muziek zichtbaar zingen, de woordeuritmie en de tooneuritmie.

Rudolf Steiner introduceerde de euritmietherapie in 1921 in een cursus voor artsen. In deze eerste aanzet werkte Steiner elementen uit de kunsteuritmie om tot duidelijk gerichte therapiebewegingen. De bewegingen en de ritmes van het menselijk organisme corresponderen met de bewegingen die bij het vormen van de klanken van de taal worden gemaakt. De vormkrachten waaruit deze bewegingen voortkomen, bouwen mee aan ons lichaam. Door bewegingen de klanken te oefenen, worden de vormkrachten geactiveerd en gesterkt.

Bij ziekte zijn orgaanprocessen in het lichaam verstoord. Door specifieke klankgebaren regelmatig te herhalen, kunnen orgaanfuncties worden hersteld. Door bewegend te “spreken” worden de spreker (de beweger) en zijn instrument (lees: het lichaam) beter op elkaar afgestemd.
Met de bewegingen, gebaseerd op spraak en de muziek, kan de euritmietherapie in hoge mate de wil tot een grote bijdrage aan het genezingsproces wekken en zo de patiënt middelen in handen geven zichzelf te helpen.

voor wie

Euritmietherapie wordt gegeven aan mensen en kinderen van alle leeftijden. Bij zuigelingen en peuters wordt de therapie met hulp van de ouders gegeven.

Bij tal van lichamelijke en psychische ziektes en aandoeningen, ook van chronische aard, kan euritmietherapie een zinvolle aanvulling op een behandeling zijn.

verwijzing

Iedereen kan zich rechtstreeks en op eigen initiatief aanmelden. Ook door de (huis)arts, psychiater of anderen kan men naar euritmietherapie worden doorverwezen.
In overleg wordt dan de behandeling gestart.

aanmelden

Dit kan via het telefoonnummer 06-38405936.
Het e-mailadres van de therapeute: carlab@therapeuticumlemminkainen.nl.

duur en vorm van de therapie

De behandeling vindt meestal één keer in de week plaats. De duur van de therapie is afhankelijk van de diagnose en de hulpvraag. Na iedere zeven keer vindt een korte evaluatie plaats waarin gekeken wordt of een rustperiode wenselijk is om de beweging te laten bezinken. Na een pauze van zeven weken wordt de therapie weer opgepakt. Steeds is er overleg en indien nodig met de behandelend arts.

tarieven

Het tarief is € 45,00 per behandeling.
Voor afspraken die u minder dan 24 uur van tevoren afzegt, sturen wij u een rekening.

vergoeding

Veel zorgverzekeraars vergoeden euritmie geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering. De Nederlandse Vereniging voor Euritmie Therapie (NVET) wordt dan erkend. Voor meer informatie over de NVET kunt u de website bezoeken: Link naar NVET. De NVET is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgverleners, de NVAZ.

klachtenregeling

Heeft u een klacht omtrent de bejegening of begeleiding dan gaan we ervan uit dat dat in goed onderling overleg kan worden uitgesproken. Komt u er samen met de therapeute niet uit, dan kunt u hier informatie vinden over de klachtenregeling van het Therapeuticum.

over de therapeute

Carla Besteman werkte vier jaar als heilpedagogisch groepsleidster waarna ze ging studeren aan de Academie voor Euritmie te Den Haag. In 1984 behaalde ze haar diploma en ging zij werken als docente euritmie op de Vrije School. Tevens was zij uitvoerend kunstenaar bij de Nijmeegse Euritmiegroep. In 1999 volgde zij de opleiding voor euritmietherapeute in Zwitserland. Vanaf 2001 is zij als euritmietherapeute verbonden aan het Therapeuticum. Daarnaast heeft zij een praktijk in Leeuwarden en in Assen. In beide plaatsen werkt zij nauw samen met de daar gevestigde artsen.

actueel