hoe kan ik

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
een klacht kenbaar maken

klachtenregeling Therapeuticum Lemminkäinen

Artsen, therapeuten, assistenten, schoonmakers en vrijwilligers; iedereen probeert zo goed mogelijk te werken. Dat is en blijft mensenwerk, waarbij soms iets niet goed gaat. Als u ontevreden bent, kunt u dat natuurlijk meteen tegen de betrokkene zeggen. Als u die stap te moeilijk vindt, bieden wij onze patiënten andere mogelijkheden om hun onvrede te laten weten. Zo kunnen wij aan verbetering werken. De werkwijze hebben wij geschreven in
Klachtencommissie Therapeuticum Lemminkäinen.

Mocht u uw klacht toch extern willen laten beoordelen, dan kunt u op de website van de desbetreffende beroepsgerelateerde klachtencommissie of instantie lezen wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.

beroepsgerelateerde klachtencommissies en instanties

huisartsenmaatschap Therapeuticum Lemminkäinen
Conform de “Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector” is de Huisartsenmaatschap Therapeuticum Lemminkäinen aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Noord Nederland.
Website: Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Noord Nederland.

diëtetiek
Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Website: Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. U kunt van deze website ook de patiëntenfolder downloaden.

euritmietherapie
Interdisciplinaire klachten- en bemiddelingscommissie
Website: Klachtenregeling.

kunstzinnige therapie
Interdisciplinaire klachten- en bemiddelingscommissie
Website: Klachtenregeling.

klachtencommissie Therapeuticum Lemminkäinen

aard van de klachten

Klachten over bejegening, organisatie en het gebouw worden behandeld door onze klachtencommissie.
Klachten over medisch of therapeutisch handelen en schadeclaims vallen niet onder de bevoegdheid van de klachtencommissie, maar worden bij andere instanties geregeld. Folders van deze instanties liggen in de wachtkamer. De website-adressen staan hierboven vermeld.

de aanpak

Het is altijd goed om eerst met de betrokkene te bespreken wat u dwars zit. Wilt u dit niet rechtstreeks doen, of hebben uw klachten betrekking op de organisatie of het gebouw, dan kunt u bellen of schrijven naar de contactpersoon van de klachtencommissie:
Carla Besteman, telefoon 050 5890037
Klachtencommissie Therapeuticum Lemminkäinen, Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen.

de contactpersoon

U bespreekt met de contactpersoon uw klacht en beslist wat u ermee wilt. Bijvoorbeeld: u laat het bij een melding, vraagt om bemiddeling, of dient de klacht ook schriftelijk in.
Als u wilt dat het probleem gesignaleerd wordt, is een melding soms voldoende. De contactpersoon geeft de melding, al dan niet met uw naam, door aan de klachtencommissie. De commissie rapporteert de melding aan het Therapeuticum met een advies voor verbetering.
Vindt u een melding onvoldoende, dan kunt u met de contactpersoon onderzoeken waar en hoe uw klacht kan worden ingediend en wat er verder gaat gebeuren.

de klachtencommissie

Als u behandeling van uw klacht door de klachtencommissie wenselijk vindt, moet de klacht schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke klachten richt u aan:
Klachtencommissie Therapeuticum Lemminkäinen, Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen.
Na ontvangst behandelt de klachtencommissie uw klacht volgens het reglement. Hierin staan de uitgangspunten, taken, bevoegdheden en procedure beschreven. Uiterlijk twee weken na ontvangst van uw schriftelijke klacht krijgt u een ontvangstbevestiging en het reglement toegestuurd.
Voordat uw klacht door de commissie wordt behandeld, vindt er op korte termijn een gesprek met u plaats. Doel van het gesprek is:
- zo nodig verheldering van het probleem
- uitleg geven over de mogelijkheden en werkwijze van de commissie.
De klachtencommissie kan ook behulp zijn om bijvoorbeeld de partijen nader tot elkaar te brengen.

actueel