hoe kan ik

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
een klacht kenbaar maken

klachtenregeling Therapeuticum Lemminkäinen

Artsen, therapeuten, assistenten, praktijkondersteuners, schoonmakers en vrijwilligers; iedereen probeert zo goed mogelijk te werken. Dat is en blijft mensenwerk, waarbij soms iets niet goed gaat. Als u ontevreden bent, kunt u dat natuurlijk meteen tegen de betrokkene zeggen. Als u die stap te moeilijk vindt, bieden wij onze patiënten andere mogelijkheden om hun onvrede te laten weten. Zo kunnen wij aan verbetering werken.

Alle zorgaanbieders binnen Therapeuticum Lemminkäinen vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg [Wkkgz].

melding over de organisatie en het gebouw
Voor een melding over de organisatie en het gebouw kunt u contact opnemen met de contactpersoon, Carla Besteman.

problemen met bejegening en praktijkvoering
Als u problemen hebt met onze praktijkvoering, dan horen wij dat graag. Wij willen het probleem graag met u bespreken en oplossen. Het is altijd goed om eerst met betrokkene te bespreken wat u dwars zit. Wilt u dit lastig vindt, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon, Carla Besteman.

klachten over medisch of therapeutisch handelen
Wij staan open voor klachten over ons medisch en therapeutisch handelen. Wij hopen dat u ons uw klacht wilt laten weten, zodat wij daarvan kunnen leren en in overleg met u het probleem kunnen oplossen. U kunt daarvoor contact opnemen met de betrokken arts of therapeut, of met de contactpersoon, Carla Besteman.

contactgegevens Carla Besteman
Telefoon 050 589 00 37 (antwoordapparaat, Carla belt u terug).
E-mail carlab@therapeuticumlemminkainen.nl
Adres Therapeuticum Lemminkäinen, Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen.

klachtenfunctionaris
Als u het moeilijk vindt om zelf een klacht in te dienen, kan onze klachtenfunctionaris, mevrouw Gels Versteegh, u bijstaan. Zij is onafhankelijk, heeft geheimhoudingsplicht en kan u advies geven over het indienen van een klacht. U kunt mevrouw Versteegh tijdens kantooruren bereiken per telefoon 06 22103966 of per e-mail: klachtenfunctionarisnvaz@x4all.nl

klachtregeling
Onze klachtenregeling is opgesteld op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg [Wkkgz]. Daarin staat hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze wordt behandeld. Als u het niet eens bent met de uitkomst, kunt u een uitspraak vragen aan de onafhankelijke geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil. Verdere informatie vindt u in de Klachtregeling. [De tekst van de Klachtregeling volgt zo spoedig mogelijk].

Laatst aangepast: 12 maart 2018

vragen over rekeningen
Voor vragen over rekeningen en problemen met de financiële afwikkeling kunt u voor de Huisartsenmaatschap contact opnemen met Anne-Marieke Balha-Caspers, telefoon 050 3124052, keuze 4. Voor vragen over de rekeningen van een therapeut of problemen met de financiële afwikkeling moet u contact opnemen met uw therapeut.

actueel