hoe kan ik

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
een herhaalrecept aanvragen

Nota bene: de informatie hierna betreft uitsluitend herhaalrecepten.
Nieuwe medicijnen of medicijnen door een specialist voorgeschreven kunt u _niet_via het formulier of de telefoonlijn voor herhaalrecepten aanvragen.
Als u het medicijn langer dan een jaar niet gebruikt hebt, kunt u dat medicijn evenmin als herhaalrecept aanvragen.

Een herhaalrecept kunt u aanvragen:

1. Via het zorgportaal.
Een toelichting op het gebruik van het zorgportaal kunt u lezen op deze pagina

2. Via het formulier “Herhaalrecept aanvragen”.
ga naar het formulier.

3. Via de receptenlijn 050 3184433
Via deze lijn kunt u dag en nacht uw herhaalrecepten inspreken.
Zorg ervoor dat u voordat u gaat bellen alle gegevens bij de hand hebt, zoals de naam van het medicijn, hoeveel u per dag van het medicijn gebruikt en de periode waarover u herhaling wilt .
Deze lijn is uitsluitend bedoeld voor herhaalrecepten. Dat zijn recepten voor geneesmiddelen die voor langere tijd of chronisch worden gebruikt. Het laatste recept mag niet langer dan twee jaar geleden zijn voorgeschreven. Als het een recept betreft voor een geneesmiddel dat u recent van een specialist hebt gekregen, dient u dat duidelijk te vermelden.

Het inspreken van het recept gaat stapsgewijs. Na elke vraag hoort u een piep. Spreek dan duidelijk en rustig in en druk daarna op de toets 0 of wacht op de volgende vraag.

Spreekt u uw boodschap vóór 11:30 uur ‘s morgens in, dan kunt u uw medicijnen twee werkdagen later bij uw apotheek ophalen.

N.B. Recepten die ingesproken zijn tijdens het weekeinde of op een officiële feestdag (waarop het Therapeuticum gesloten is) worden de eerstvolgende werkdag verwerkt.

4. Via de balie van de praktijk van 08:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00 uur. Neemt u daarvoor de verpakking van het medicijn met etiket mee.

5. Via ons faxnummer 050 3127620.
Vermeld daarbij uw naam en geboortedatum, de naam van het medicijn, hoeveel u per dag van het medicijn gebruikt en de periode waarover u herhaling wilt.

6. Via de post: Therapeuticum Lemminkäinen, t.a.v. assistentie, Noorderhaven 32, 9712 VK Groningen.
Vermeld daarbij uw naam en geboortedatum, de naam van het medicijn, hoeveel u per dag van het medicijn gebruikt en de periode waarover u herhaling wilt.

Voor spoedrecepten, onduidelijkheden en dergelijke kunt u ons bellen via de gewone praktijklijn (050) 3124052, keuze 5.

Tekst laatst gewijzigd: 27 december 2017

actueel