onze therapieën

logo therapeuticum lemminkainen

Therapeuticum Lemminkäinen

Therapeuticum Lemminkäinen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen
Spoed (050) 314 56 72
Telefoon (050) 312 40 52
Fax (050) 312 76 20
routebeschrijving
psychotherapie

Onno Kloet

Medio 2018 beëindig ik mijn praktijk. Dat heeft als consequentie dat ik met ingang van 1 december 2017 geen nieuwe patiënten meer aanneem.

Mensen leggen op elk moment een verbinding tussen wie ze in wezen zijn, wie ze zijn geworden en waar hun verlangen naar uitgaat. In het dagelijks leven worden we telkens geconfronteerd met herinneringen, stemmingen, angsten en conflicten. Die kunnen een overheersende rol spelen en het maken van passende keuzes en het zetten van goede stappen belemmeren.

Psychotherapie is er op gericht mensen te helpen deze belemmeringen te onderzoeken en aan te pakken. Hierbij zijn biografie, beleving en bewustwording belangrijke aanknopingspunten.

tarieven

Vergoeding door de basisverzekering.

contact

U kunt altijd een bericht inspreken op de telefoonbeantwoorder van 050 3090454. E-mailadres: onnokloet@hetnet.nl. Fax 050 3090453. U wordt teruggebeld.

over de therapeut

Geregistreerd psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog (BIG-register). Ook opgeleid in Gestaltmethodiek en het biografieonderzoek. Lid van NVP en VCgP.

Laatst gewijzigd: 8 december 2017

actueel